😉KĂ€ra vĂ€nner!

Fan flög i mig och manade till att författa nÄgra saktmodiga rader till min gamle vapenbroders Àventyrliga Àra!

OHLSSON - festprissen, Àlskaren och upptÄgsmakaren.

Bland denne allt annat Àn hovsamme hedersknyffels alla bemÀrkta bedrifter och förargelsevÀckande förtjÀnster, kan med fördel nÀmnas det orÀkneliga antal flaskor champagne han lika oförfÀrat som oavbrutet konsumerat.

Förmodligen hÄller denne för sina digra dryckesvanor beryktade rumlare och ravaillac, vilken esomoftast hastar Ästad till nÄgot konvivium eller spektakel, ett helt vindistrikt under armarna. En imponerande prestation!

Gagnlöst torde det ock vara att söka kvantifiera alla penningstarka men fan sÄ suggestibla offer för libertinen Charles Ohlssons persvaderande personlighet och hejdlösa framfart bland godtrogna Ànkor, blÄögda idioter, rysansvÀrda rentierer och sedligt fördÀrvade penningutlÄnare.

Mer beskedliga borgenÀrer och kreditorer till vilka nÀmnde kalaskurtisör hÀftar i skuld, gör sig numer inga större förhoppningar betrÀffande gÀldenÀrens vilja att göra rÀtt för sig och har dÀrför bespetsat sig pÄ utdragna strider, dÄ den skuldsatte hittills icke röjt nÄgon ansats att infria sina fagra förbindelser.

Ack, den sprittande spetsboven Ohlssons hela levnad kunde utgöra prejudikat och varnagel för hur mÀnniskan icke bör förfoga över jordevandringen, sÄframt man hyser en tanke pÄ livet efter detta och gör sig förestÀllning om att sÀllas till de saligas skara ovan moln och himlapÀll.

A la bonneheure, mina vÀnner! Syndaregistret omfattar Àven en sÀllan skÄdad faiblesse för det svagare könets alla behag samt en dÄraktig drift att taga dem alla i ansprÄk!

Matrimonium och Hymens band har aldrig tilltalat den utprÀglat frihetsÀlskande casanovagestalten, oaktat han stundom lÄter pÄskina att sÄ Àr fallet. Icke desto mindre har han i övermÄttan och med en nÀrmast frenetisk verv och ÄhÄga sÀkrat slÀktens fortbestÄnd, om vilket hÀradets försvarliga antal tultande telningar bÀr bekrÀftelse.

VÄr libidinöse lebemans lÀttja och liderlighet och vittomspÀnnade vederhÀftighet inom den sedligt nedbrytande erotikens dimhöljda töcken, har bringat honom ett högst pikant anseende bland traktens fruntimmer, vilka halvt förfÀrade, halvt hÀnförda nÀr ett outtalat hopp att bli presenterade för den excentriske onkel Charles, som han nu kallar sig.

Vad man kan skönja bland den noterbara numerÀr unga, rundmagade damers majestÀtiska skridande i Pommerska Parken mellan paviljongen och Fahgerska fontÀnen, har den potente Ohlssons siste ÀttelÀgg Ànnu ej anlÀnt.

Den glÀttige galanten torde emellertid göra klokt i att taga sig i akt sÄ hans  besinningslösa livsglÀdje icke bliver hans baneman, ty vid beaktandet av en dylik levnadsteckning torde man nÀppeligen passera genom den eviga salighetens pÀrlprydda portar utan purgatorium och upptuktelse, enÀr detta evinnerliga okynne icke skall varda onÀpst vÀl syndaren synats i sömmarna.

Vi höjer vÄra pokaler och utbringar en skÄl för bot och bÀttring!

MÄ stut och korrektion bita den oefterrÀttlige skörlevnadsakrobaten i Àndalykten! Hurra och gutÄr för den monokelförsedde hÀradsbetÀckarens ofördröjliga omvÀndelse!

Andreas W :)

 

 

Första söndagen efter trefaldighet

Gud eller vÀrlden

O Herre Gud, deras beskÀrm som hoppas pÄ dig, utan vilken intet Àr dugligt, intet heligt, lÄt din misskund bliva stor över oss, styr vÄr vandel och lÀr oss att sÄ bruka de timliga hÄvorna att vi icke gÄ miste om dem som eviga Àro.

Genom din Son, Jesus Kristus, vÄr Herre. Amen.

KÀra församling!

Vi gÄr nu redan in i midsommarveckan :)

Det som kommer mig till sinnes denna gÄng Àr att understryka betydelsen av att markera en grundad stÄndpunkt och dÀrmed klargöra var man stÄr.

För mig Àr detta en av livets viktigaste uppgifter, genererad av behovet att vara uppriktig sÄvÀl mot den egna personen som mot omgivningen.

Denna förmÄga tycks generellt stÀlla sig komplicerad för det svenska lynnet, vilket icke sÀllan lydigt lÄter sig inrÀttas i ledet för att eliminera eventuella friktioner och ge intryck av att anamma gruppens instÀllning, ity en svensk av hÀvd och tradition endast undantagsvis, och företrÀdesvis under alkoholpÄverkan, vÄgar bryta mönstret genom att anföra en adversativ Äsikt.

Denna form av sjÀlvförnekelse brukar nÄgot mattas med stigande Älder, dÄ sjÀlvaktningen ökar och vÀrderingarna modifieras, varför det Àven finns en utvÀg för den indoktrinerade sjÀl som haft oturen uppfostras i den traditionella socialfascistiska andan, dÀr partiet övertar individens tankeförmÄga. 

Kollektivistiska ideologier gÄr aldrig att förena med frihetliga grundbegrepp, varför alla yttringar av den moraliskt nedbrytande och sjÀlsdödande socialismen utan dröjsmÄl bör förpassas till historiens skrÀpkammare för destruktion.

Avslutningsvis vill jag vidarebefordra en varm hÀlsning till mina goda vÀnner Ozzy, Flexo och BlÄs-Per, ty det Àr enda sÀttet att mota hit dem till denna sparsamt frekventerade vrÄ :)

Till samtliga besökare som förirrat sig till min modesta bloggsida vill jag rikta den kamratliga uppmaningen att lÀgga era tvivel i ödesmÄl och vara sanna mot er sjÀlva. Sjung ut för höge fan!

Allt av det oförfÀrade hjÀrtat gott,

er Andreas W.

Tankar vid midnatt

DÄ jag sitter allena Ä min trevna skrivkammare, faller det mig plötsligt in hur lÀtt vi lÄter oss styras av omgivningen och agera i enlighet med andra mÀnniskors krav och förvÀntningar.

Oaktat jag betraktar mig som en utprÀglat frihetsÀlskande person med stark vilja och sjÀlvmedvetenhet, visar det sig vid en enkel retrospektion att jag icke sÀllan lÄtit mig luras att efterfölja de sociala diktatens pÄbud genom att ta skeden i vacker hand och nÀrvara vid sammankomster dÀr jag högst motvilligt infunnit mig.

Nu Àr det givetvis skillnad pÄ de strikt arbetsrelaterade förpliktelserna och de familjeanknutna möten de flesta, vilka till skillnad frÄn undertecknad som brutit alla överflödiga förbindelser, stundom tvingas hörsamma. 

Icke desto mindre vill jag mana envar att nogsamt övervÀga vilka kontakter som verkligen Àr av vikt att vÄrda och vilka som borde kapas - om icke för annat sÄ för sjÀlsfridens och vÀlmÄendets skull. 

LÄt er inte förslavas av mÀnniskor vars lynne och lÀggning utövar en negativ inverkan, dÀr relationen medför ett stÀndigt givande som drÀnerar energin och tömmer alla depÄer.

DÄ det sociala utbytet endast bestÄr av en ensidigt betygad lojalitet, dÀr den egocentriske mottagaren per automatik förutsÀtter att hans vÀnner och bekanta skall rusa Ästad för "Àran" att bispringa honom, utan den ringaste tanke pÄ att ÄtergÀlda den lydige kamraten, Àr min hjÀrtliga anmaning att utan vidare dröjsmÄl lÄta bekantskapen avklinga och sjÀlvdö.

Slösa ingen energi pÄ meningslösa förbindelser och bÀr i minnet att ni inte Àger nÄgon skyldighet att Àventyra er egen hÀlsa för att undsÀtta hopplösa fall, oavsett om dessa rÄkar tillhöra slÀktskaran. 

DÀr den goda viljan möts av förakt och nonchalans, bör den riktas mot annat hÄll dÀr den bÀttre vet att uppskattas. Visserligen Àr blod tjockare Àn vatten, men för eget vidkommande mÄ erkÀnnas att det Àr det rena, klara vattnet jag icke kan undvara. Frid vare över blodet, men jag Àr icke beroende av det.

Jag har mÄngen gÄng i flydda dagar TROTT mig vara tvungen. SÄ icke mer.

Er vÀn och tjÀnare,

Andreas.

Vill nÄgon ta kontakt via mejl gÄr detta utmÀrkt genom 

avant@civisacademicus.se 

NÄgra stillsamma anteckningar i vÄrkvÀllen ;)

En mycket mÀrklig tid vi lever i, min Àrade församling!

MÀnniskornas frÀmsta samtalsÀmne vart Àn man kommer Àr den kuriösa pandemi som drabbat Àven vÄrt land och i en mÀngd avseenden tvingat oss iaktta ett slags undantagstillstÄnd, dÀr man dagligen informeras om virusinfektionens utveckling och överallt i affÀrer och Ä publika platser möts av skyltar som pÄminner oss att visa hÀnsyn och hÄlla avstÄndet till övriga.

SjÀlv tillÄter jag mig Àndock inta en nÄgot skeptisk hÄllning till de överdrivna försiktighetsÄtgÀrder som hÀr och var vidtas, Àven om jag har full förstÄelse för sjÀlvklara mÄtt och steg, dÄ det som karakteriserar COVID-19 Àr just  ovissheten i vad mÄn och vilka det drabbar, men inser ocksÄ de motsÀgelser som stÄr mellan olika myndighetspersoners direktiv och de uppenbara riskförhÄllanden vissa yrkesgrupper, icke minst inom vÄrdsektorn, hÀnvisas till.

För dessa kÀmpar har det dagliga arbetet blivit sÄ förenat med utsatthet för sÄvÀl dem sjÀlva som för deras vÄrdtagare att man lÀtt kan förestÀlla sig den oro och Ängest som uppstÄr dÄ de enklaste skyddsartiklar som munskydd och handskar inte finns att tillgÄ. 

En sÄdan bristande lagerhÄllning i flera led Àr sjÀlvfallet nÄgot helt oacceptabelt och vi kan bara hoppas att de ansvariga lÀrt en nyttig lÀxa inför kommande Är och de nya virusattacker som med all sÀkerhet kommer att drabba befolkningen.

Att Coronapandemins spridning skett med iskall berÀkning hyser jag inga tvivel om - ej heller att den fyller en mÀngd syften vars Äterverkningar omfattar de flesta mÀnniskors vardagsliv, levnadsmönster och ekonomi, oaktat det faktum mÄnga nödsakas bÀra en tyngre börda Àn andra, vilka har bÀttre möjligheter att anpassa sig till rÄdande förhÄllanden.

Hoppet om en rimligare framtid för oss alla kvarstÄr dock och nog skall vi vÀl tro att det finns nÄgon lösning pÄ de icke sÀllan fasavÀckande problem vi nödgas tampas med. Blott en dag, ett ögonblick i sÀnder!

Avslutningsvis vill jag nÀmna att det gÄr alldeles utmÀrkt att umgÄs bara man hÄller en viss distans till sÀllskapet.

Under eftermiddagen inmundigades nÀmligen kaffe, kaka och konjak Ä en god vÀns rymliga altan dÀr alla sex personer nÀrvarande positionerade sig pÄ rejÀlt avstÄnd med sin bricka och ingen led nÄgon nöd dÀrav i det vackra vÄrvÀdret, trots att jag sjÀlv fann samlingens fastlÄsning vid den förbannade pandemin nÄgot irritabel.

LÄt gÄ för att man nÀmner nÄgot om den och utbyter nÄgra tankar, men man kan Àven hÄlla i minnet att det finns andra samtalsÀmnen att dryfta i stÀllet för att göra elakt etter vÀrre genom att förstora det hela.

Tag er nu vÀl till vara och gurgla er med brÀnnvin!

Er Andreas ;)

Varen hÀlsade i den vacka vÄrkvÀllen den 4 april!

Teologie professor Martin Luthers moraliskt normgivande skrifter kom för mina ögon dÄ Lilla katekesen föll ur bokhyllan och landade vid mina fötter, varpÄ jag erinrades om denne protestantiske reformators i det nÀrmaste obefintliga betydelse i dagens Europa, vilket kommit att prÀglas av ett historiskt intellektuellt och etiskt förfall, dÀr allt av osed, förvrÀngd sekularisering och fördÀrv upphöjts till norm, medan goda samhÀllsbefrÀmjande ledstjÀrnor mattats eller slÀckts.

De ideal och sentenser vilka fordom dags bragt framgÄng och vÀlmÄga till vÄra nationer, förkastas nu genom de perfida pejorativ den dÄraktigt dagdrömmande vÀnsterns vanartiga vildhjÀrnor avfyrar mot den del av befolkningen som inser och vidhÄller det oeftergivliga vÀrdet av en geografiskt begrÀnsad, social och kulturell sammanhÄllning inom en stabil och demokratiskt orienterad rÀttstats jurisdiktion.

Ett av de mest irritabla invektiv ovan nÀmnda samhÀllsomstörtare begagnar sig av torde vara uttrycket "brunhögern", dÄ det nationalsocialistiska rÀvgift ingen konservativ sjÀl med sjÀlvaktning förmÄr knÀsÀtta, fastmer hÀrflyter ur och karakteriserar det rödfÀrgade lÀger vars tvekönade hÄlldamer av hÀvd och tradition stÀllt sig till globalismens och finanselitens fulla förfogande.

I tid och otid och icke sÀllan oförskyllt anklagas den traditionellt tÀnkande individen för att nÀra gamla förlegade fördomar vid sitt trÄnga bröst, oaktat en mÀngd av dessa uppfattningar Àven företrÀder den samlade erfarenheten hos den enskilde, likvÀl som samhÀllet i stort.

Erfarenhetsbaserade, beprövade modeller och etablerade sanningar förtjÀnar bÀttre Àn att konsekvent avfÀrdas som den pÄstÄtt obildades skeva förestÀllningar och inskrÀnkta vÀrldsbild - icke minst vid beaktandet av att den totala fördomsfrihet kulturmarxismens anhÀngare föresprÄkar Àr farlig, dÄ den förnekar verkligheten genom att förbehÄllslöst acceptera allt nytt.

Det gÀller att vara selektiv i allt, mina behjÀrtade vÀnner, och icke anamma vad slags pÄfund och nymodigheter som helst endast av den anledningen samhÀllets sjÀlvförhÀrligande, tongivande aktörer implementerat nÄgon ny statskonstnÀrlig men ack sÄ destruktiv modeuppfattning!

En svensk - etnisk eller annorstÀdes hÀrstammande - som förmÄr utnyttja den egna tankeförmÄgan, Àr ock regimens och det samlade etablissemangets vÀrste fiende!

Lev vÀl och oberoende av dem som söker pÄdyvla oss det som lÀnder till ofÀrd och förfall.

Eder Andreas :)

Twitter

Ett veritabelt mysterium     20/3 2020

Varen hÀlsade!

Vad som aldrig upphör att förvÄna mig och sÀkerligen mÄngen övrig anvÀndare av rubrikens förnÀmliga medium, Àr den brist pÄ enkel, traditionsförankrad hövlighet som ofta upptrÀder i form av bondsk tröghet eller ren passivitet.

HÀr Äsyftas frÀmst de icke-följare man upptÀcker i tweet-flödet, vilka i allmÀnintressets namn har nÄgot vÀrt att kommentera och vidarebefordra, men som uppmÀrksamhet och uppskattning till trots aldrig gör sig besvÀret att besöka ens konto för att replikera eller pÄ nÄgot litet vis ÄtergÀlda vÀnligheten.

Detta Àr enligt mitt förmenande ett oskick som förtjÀnar att klandras, dÄ det icke blott vittnar om en till intet gagnande nonchalans, men Àven hÀmmar den spontana informationsspridning som utförs i den fria och faktaunderbyggda underrÀttelsens tjÀnst av dem som lÀgger vikten vid en ocensurerad nyhetsförmedling till största möjliga antal sympatisörer.

DÀr responsen alltid uteblir Àr det lÀtt att vÀlja bort det aktuella kontot genom att fortsÀttningsvis ignorera det samma - en ÄtgÀrd vilken stÄr envar fritt att tolka som ett uttryck för inbilskhet och egenkÀrlek, men som icke desto mindre hör till den mÀnskliga naturen.

Nu Àr det viktigare Àn nÄgonsin att hÄlla samman och utöka vÄra led med nya, tillförlitliga bekantskaper, varför ovan nÀmnda kutymbrist vingklipper den kamratliga kommunikation och signifikanta förmedling som eljest kunnat komma till stÄnd.

Aftonens predikan avslutas med en ur det broderliga hjÀrtat utsprungen förhoppning att mina vÀrderade vÀnner och vapendragare mÄ Ätföljas av ett friskt lynne, god hÀlsa och en framtidstro som tidens oro, Àvlan och motgÄngar icke förmÄr överskugga.

Guds hÀgn och vÀrn, min Àlskade församling!

Eder med stor tacksamhet,

Andreas W ;)

Eder ödmjuke tjänare bidar sin tid ;)

Till mina käcka kamrater :)

VÖRDADE VÄNNER,

kĂ€ra församling! 😀👍

I afton vill jag ge en ur hjÀrtat sprungen hyllning till mina innerligt estimerade meningsfrÀnder Ä vÄrt livligt frekventerade Twitter.

Det Àr med oförstÀlld glÀdje och tacksamhet jag omnÀmner den i livets alla skiftningar lika avvÀpnande, lojale och vÀlvilligt instÀllde BlÄs-Per, vilken under en lÀngre tid varit min trofaste vapendragare och okynnige favoritmannekÀng.

LÀnge leve denne genomhygglige och oförfÀrade hedersknyffel!

Vidare har vi den klÀmmiga, humoristiskt improvisationsbegÄvade och av det klara, rena förnuftet vÀlsignade Ozzy, utan vars kamratliga förstÄelse och ungdomliga hÀngivenhet min ringa gÀrning Ä ovan nÀmnda forum för den fria tanken, varit betydligt blygsammare. En av vÄra frÀmsta sockenbor!

La BROMAN! Vad kan man vÀl skalda som gör denna ledande auktoritet och inspirationskÀlla rÀttvisa? En valkyria av rang!

Hennes okuvliga passion för den fria Äsiktsförmedlingen och det av tidens dÄrskaper ogrumlade intellektet i kombination med en sund ödmjukhet, sÀllsport tÄlamod och tankeskÀrpa, har gjort henne till en vÀlrenommerad och livligt retweetad lagkamrat.

Fröken Monica!

BredÀngs Brigitte Bardot och elyseiska kÄsös, i vars ÀlskvÀrda sÀllskap jag  understundom frukosterar pÄ distans :)

Ett veritabelt nöje att kommunicera med denna rosenskimrande Aurora, vars apparanser och sjÀlslÀggning kÀnnetecknas av den eviga ungdomens obetvingliga livsglÀdje!

Utterström!

Bror Utter, för höge fan! Hans stoiska lugn och fördragsamhet med undertecknad stolle, förtjÀnar en rejÀl eloge.

I likhet med ovan nÀmnda Ozzy, Àger vÄr estimerade kamrat en berömvÀrd improvisationsförmÄga, vilken med bistÄnd av ett tÄlamod som utan tvekan kan jÀmföras med baronessan Bromans, vid ett flertal tillfÀllen förskonat mig frÄn en blockering :)

Karl Ohlsson!

Plötsligt knackade han pÄ dörren och aviserade sin ankomst pÄ ett bÄde tilltalande och förtroendeingivande sÀtt, vilket strax gjorde honom till en vÀlkommen gÀst och sjÀlvklar medlem i vÄr dynamiska lilla församling.

En berikande bekantskap med chosefri omedelbarhet som förtecken.

Torsten Bengtsson fÄr ett hederomnÀmnande för att han, trots fog dÀrtill, avstÄtt frÄn att be mig dra Ät helvete ;)

Petronius - min vördade kollega academicus och versatile vÀpnare!

Du grekiske gud i mÀnniskohamn! Snille och smak Àr dina adelsmÀrken.

En verserad vÀn, vilken stÀdse vÀcker anklang och vars TwittergÀrning utmÀrkes av en allmÀnmÀnsklig vÀlvilja, skrudad i de klassiska kardinalsdygdernas koncilianta klÀdnad.

Sist men allt annat Àn minst, min nyfunne vÀn, den formaliter fabulöst fÀngslande Mr Flexo - ett sÀllskap jag med uppsluppenhet Ä det livligaste vÀlkomnar.

En prononcerad priffe med patos och en hjÀrtekrossare med glimten i den hypnotiska blicken ;)

Givetvis finns ett femtiotal övriga, vilka onekligen förtjÀnar omnÀmnas, men dÄ jag inte har för avsikt att lÀgga mig i sjÀlatÄget riktigt Ànnu, hÄller jag inte för otroligt att dessa kan komma att uppmÀrksammas vid senare tillfÀlle.

Ett varmt och otvunget tack till alla som förgyller och förljuvar min tillvaro! Gud give att jag fÄr behÄlla er alla.

Er Andreas.

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror pÄ Gud Fader allsmÀktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tro ock pÄ Jesus Kristus, hans enfödde son, vÄr Herre, vilken Àr avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfÀst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, pÄ tredje dagen uppstÄnden igen frÄn de döda, uppstigen till himmelen, sittande pÄ allsmÀktig Gud Faders högra sida, dÀrifrÄn igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tro ock pÄ den helige Ande, en helig allmÀnnelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlÄtelse, de dödas uppstÄndelse och ett evigt liv.

Amen.

 

Mina goda, oförgÀtliga vÀnner!

Tag dessa rader till er och lÄten prÀnta dem i edra hjÀrtan.

Andreas.❀

Givandets glÀdje

KÀra församling, varen hÀlsade i denna sena timma!

Min avsikt Àr att prÀnta nÄgot om den kÀnsla av vÀlbefinnande, vilken naturligtvis icke skall förvÀxlas med sjÀlvgodhet, den goda altruistiska gesten genererar!

I tider dÄ alltfler uppmÀrksammar den forna vÀlfÀrdsstatens successiva demontering och Àn fler tvingas erfara den, kan det vara pÄ sin plats att erinra oss Jesu uppmaning att bemöta vÄr nÀsta sÄsom vi sjÀlva skulle vilja bli bemötta i den stund nöden gör sig pÄmind.

Livet Àr kapriciöst och intet Àr bestÄndande - ej heller finnes nÄgra garantier för vÄrt eget fortsatta vÀlstÄnd, varför det nu mer Àn nÄgonsin Àr aktuellt att vÀrdesÀtta det goda som kommit oss till fromma och i all enkelhet och utan vidare ÄthÀvor dela med oss till den behövande medvandrare som rÄkar komma i vÄr vÀg.

Hur mycket vi Àn mÄ ömka och beskÀrma oss över de icke sÀllan djupt beklagansvÀrda existenser, vilka i bettleriets sjaskiga tjÀnst frivilligt eller genom tvÄng sökt sig till vÄra breddgrader för försörjning, Àr det icke dessa jag Äsyftar, dÄ de som vÀljer att understödja det importerade tiggeriet ocksÄ upprÀtthÄller detsamma medelst den kontraproduktiva givargesten.

Det synes mig fastmer angelÀget att frÀmst vÀrna om vÄra egna nödstÀllda, dÀr icke minst ÄlderspensionÀrer tvingats företrÀda en extra utsatt grupp i ett samhÀlle som kommit att prÀglas av proglobalisternas selektiva uppvisningshumanitet, dÀr ett överflöd förlÀnas den vinningslystne migranten medan den ÄrbrÀckte skatteslaven nödgas överleva under knappa omstÀndigheter.

Det Àr en sann glÀdje att notera att mÄnga av de kÀra vÀnner vilkas bekantskap jag stiftat online, uppmÀrksammat de Àldres armod och liksom jag ser det som en sjÀlvklarhet att tillfÀlligt bispringa just den dÀr pensionÀren i kassakön som förtvivlat fingrar efter den slant som fattas, trots att vi i förstone i vÄr otÄlighet och tidsbrist törhÀnda mÄ önska vederbörande stoppkloss all fanders vÀg :)

Gud prövar oss oavbrutet, sÄ gör vad rÀtt Àr och gör det med glÀdje!

Avslutningsvis vill jag, enligt nyligen avgivet löfte, omnÀmna min vapenbroder @QuestionMan18 vilken liksom undertecknad hÀrjar Ä den förnÀmliga plattform som kallas Twitter.

Med vederbörlig respekt och glimten i ögat,

eder Andreas.

 

Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mer.

A la bonneheure, mitt fÄtaliga sÀllskap!

KÀnner sig ingen manad att föra nÄgot diskussionsÀmne pÄ tal, fÄr jag vÀl sjÀlv initiera till en monolog.

Sociala medier Àr ett utmÀrkt sÀtt att umgÄs, men den som kÀnner sig manad lÀsa nÄgot som inte ryms i en tweet eller ordinÀr svarsreplik, Àr alltid hjÀrtligt vÀlkommen att ta del av mitt innehÄll.

Mina tankar gÄr till en kÀr vÀn, en dam vars hemvist och nationalitet vi kan lÀmna dÀrhÀn, men som genom det levnadsöde hon anförtrott, gripit mig och fÄtt mig att reflektera över de biologiska och sociala mekanismer som möjliggör mentalt slaveri genom den förrÀdiska kombinationen av överdriven konsensuspraxis och förestÀllningen om den traditionella högeffektiva husmoderrollens sjÀlvutplÄnande beskaffenhet.

Vad jag fÄtt mig berÀttat Àr en turbulent sammanfattning av femtiosju Ärs Àktenskapliga prövningar av sÄdan allvarlig karaktÀr att min goda vÀns liv och hÀlsa hotats och alltjÀmt hotas av en make med disposition för psykopati, vilken pÄ goda grunder borde ha omhÀndertagits redan dÄ han begick ett försök att strypa sin höggravida hustru.

Den lÄngvariga misshandel den ödmjuka sjÀlen underkastats, dÄ hon efter en mycket svÄr arbetsplatsolycka fÄtt sin rörelseförmÄga starkt nedsatt, ger bekrÀftelse pÄ hur den förnuftsvidriga ondskan och impulsstyrda driften att utöva total kontroll över en försvarslös individ, genom konfliktrÀdda och undfallande familjemedlemmar tillÄtits fortskrida och dÀrmed förvÀrras dÄ allt motstÄnd uteblivit.

En möjlighet att bryta sig loss ur detta helvetiska scenario uppenbarades genom min plÄgade vÀns nÀrvaro pÄ Twitter, dÄ hon följde mig och vi smÄningom blev förtrogna. Vad jag kom att röna om den psykiska och fysiska misshandel hon utsattes för, förfÀrade mig och det blev min frÀmsta uppgift att söka ge henne allt stöd jag kunde förmedla.

Efter tre Är har den Àdla och obegripligt nog alls icke slagna damen lyckats undslippa sin vedersakare, först genom polisingripande och vidaretransport till skyddat boende med möjlighet att konsultera goda professionella krafter, följt av en utdragen process med besöksförbud, skilsmÀssoförhandlingar, olaga hot och intriger samt vÀntan pÄ domslut. Till sist kan nÀmnas att hon nu vistas i sitt hem med kameraövervakning, men utan att lÄsas in pÄ sitt rum eller bindas fast i TV-soffan av den galning som förpestat hennes liv och bestulit henne pÄ sÄvÀl mÀnsklig vÀrdighet som vÀnner och umgÀngeskrets.

Det finns alltid hopp sÄ lÀnge vi hjÀlps Ät och stöttar varandra i sann kristen anda!

Den som önskar höra mer om min vÀns öde, Àr vÀlkommen att lÀmna en kommentar. Min avsikt i afton har varit att erinra om det skrÀckvÀlde som med eller utan omgivningens vetskap kan utspelas inom hemmets vÀggar och icke sÄ lite pÄminner om den terror som nu dominerar alltfler miljöer i vÄrt en gÄng sÄ vÀlordnade land. 

Att tiga Àr att ge sitt samtycke och dÀrigenom göra sig medskyldig.

Er Andreas.

❀ Konversationssalongen öppen!❀

KÀra församling,

enligt mitt förmenande finns det redan ett orÀkneligt antal bloggar som uteslutande fokuseras pÄ den icke sÀllan sjÀlvcentrerade innehavaren och jag hyser ingen medveten avsikt att sÀlla mig till den blaserade skaran.

Min tanke Àr att initiera till samtal kring ett presenterat Àmne och föra en konstruktiv dialog kring detta.

PÄ sÄ sÀtt skapar vi nÄgot tillsammans - fan sÄ pretentiöst, inte sant?

Andreas :)

 

 

Som ett komplement till ovanstÄende reflektion kan man tÀnka sig att föra ett samtal kring vikten av att bevara vÄr egen kulturs seder och bruk, dÀr en icke ringa del hÀrstammar frÄn det gamla bondesamhÀllet, överförda till samtidens svenska levnadsförhÄllanden.

Att ÄskÄdliggöra vÄrt gemensamma arv och bevara de nationella referenser vilka formar vÄr inhemska identitet, kan bilda en god motvikt till vÄrt lands orÀttrÄdiga förvaltare och deras oblyga försök att förringa och desavouera de samhÀlleliga vÀrden och den moraluppfattning vi betraktar som vÄr fasta förankring i tillvaron.

Allt levande har sina rötter - sÄ ock det svenska folket!

VarsÄgoda att lÀmna en kommentar :)

@mmsoxford

@lordloveth

 

 

Aftonens predikotext ;)

KÀra församling - Àdle besökare!

Det som sysselsÀtter tanken denna stilla tisdagsnatt Àr det digra dilemmat pÄ vad sÀtt vi kan verka för att gynna premisserna för ett drÀgligare samhÀllsklimat, samt vilka vapen som stÄr den mer fredligt sinnade medborgaren till buds i en vÀrld som visar tydliga symptom pÄ att sjunka allt djupare ned i ett psykotiskt sjukdomstillstÄnd.

Ett klassiskt försvarsinstrument och en tillförlitlig sÀkerhetsventil finner vi genom att begagna oss av humorn, satiren och travestin för att ÄskÄdliggöra den lede fiendens otaliga tillkortakommanden, moraliska funktionsnedsÀttning och empatiska handikapp, dÀr ena halvan av befolkningen Ätnjuter en rik uppsÀttning privilegier dÀr de dispenserats frÄn alla skyldigheter och krav pÄ rimliga motprestationer, medan den andra halvan plÄgas av allhanda slag av restriktioner, anklagelser, pÄlagor, skrÀmseltaktik och bestraffningar.

Vi lever i en tid dÄ alla kommunikationsmetoder stÄr till vÄrt förfogande - icke minst de sociala plattformar dÀr vi med förkÀrlek tillbringar de stunder vi har till övers. Mitt rÄd Àr dÀrför att inte spara pÄ krutet dÄ det handlar om att söka leda vÄra motstÄndares lögner i bevis, gÀrna med hÀnvisning till trovÀrdiga kÀllor, men frÀmst genom vÄr övertygelse att svenska folkets nedÀrvda förnuftskÀnsla och sinne för logiska konklusioner och rationella beslut alltjÀmt utgör vÄrt adelsmÀrke och ledstjÀrna.

Till yttermera visso verkar ock kÀrleken till den fria tanken, den berikande  bildningen, sanningen samt den goda smaken till vÄr fördel, dÄ de rödimpregnerade antagonister vi tvingats bemöta icke sÀllan bevisat den diametrala motsatsen och Ädagalagt en perverterad förkÀrlek till att vÀltra sig i det trÀck det försÄtligt moraldrÀnerade Europas potentater pÄtvingat befolkningen.

Ergo, mina sjÀlsfrÀnder - vi skall kÀmpa till sista andetaget för att sÀkra en sundare framtid för efterkommande slÀkten, men vi skall icke hemfalla Ät den proglobalistiska och garanterat humorbefriade vÀnsterns vulgariteter och obscena estetik, utan fastmer betÀnka det ansvar vÄra föregÄngare överlÀmnat i vÄra hÀnder, ty kan envar av oss blott initiera en enda av vÄra belackare att stanna upp och revidera sitt stÀllningstagande och kanske till och med stÀlla sig villig att etablera en konstruktiv dialog, har vi ock vunnit en lagerkrans.

Ut pÄ slagfÀltet och drÀp dem djÀvlarne, metaforiskt talat, men gör det med den stil som förvÀntas av en redligt sinnad och civiliserad medborgare, vilken höjer sitt konjaksglas i stridens larm för att verbalt och stilistiskt tillintetgöra sin vedersakare, rÀttar till slipsen och gÄr segrande ur tvekampen!

Snille och smak! 

Svordomarna pÄ rÀtt plats ;)

Er i kongenialitet förbundne,

Andreas.

En interaktiv blogg för utbyte av tankar kring vÄr samtid

och de formativa skeenden som skapar vÄr framtid.

Låt oss hålla den svenska konversationskonsten levande!

Det går bra att använda sig av mejladressen för den som så önskar.

Vänskapen äger vad kärleken ofta saknar, nämligen visshet och förtroende. August Blanche.

Amor vincit omnia.

Andreas, semper idem.

KÀra församling,

med referens till den trovÀrdiga nyhetsbloggen Petterssons gör skillnad, kan man blott med en resignerad suck konstatera att det nya Äret eskorteras av samma helveteslarm som ledde det gamla under armen - nÄgot icke minst Kristianstadsborna tvingades erfara, dÄ aftonens pyrotekniska pandemonium och vertikalt riktade förestÀllning genomfördes för fjÀrde kvÀllen i rad.

Vi som Àr lite Àldre minns med visst vemod hur man om nyÄrsaftnarna sÄg fram emot de fÀrgsprakande ljuskaskader som illuminerade natthimlen vid grÀnsövergÄngen mellan december och januari. Tack vare den omtÀnksamma regimens statskonstnÀrliga kullbytteringar och anslag, finner vi det numer för gott att hÄlla oss inomhus vid denna tid, alldenstund de projektiler som avfyras icke riktas mot skyn utan fastmer mot levande mÄl, av vilka ordningsmaktens utövare synes utgöra de huvudsakliga trÀffpunkterna.

Nu Àr det mÀnskliga psyket hos de individer som disponerats för nedsatta empatiska och moraliska förmÄgor sÄ konstruerat att ju mer statens auktoriteter och potentiella brottsoffer kapitulerar inför den djupt orovÀckande vÄldsutveckling vi nu röner, desto mer stegras och intensifieras förbrytarnas attacker mot civilsamhÀllet.

Var redlig och vÀlunderrÀttad medborgare har under en lÀngre tid stÀllt sig den följdriktiga frÄgan vad som egentligen krÀvs för att polisen vidtar adekvata motÄtgÀrder för att stÀvja det moraliskt nedbrytande tillstÄnd som snart Àr allestÀdes förhÀrskande och förvandlar vÄra tÀtorter till oigenkÀnnlighet.

Den bittra sanningen framtrÀder, med hÀrledning av makthavarnas avsiktliga undfallenhet och handlingsförlamning, med pregnans och vi tvingas dra slutsatsen att svaret pÄ ovan nÀmnda frÄga de facto Àr - ingenting!

Det Àr inte min vilja att beröva nÄgon modet under de första skÀlvande timmarna av anno domine 2020, men för att hantera det formativa skeende vi nu upplever mÄste vi erkÀnna att lÀget Àr allvarligt nedslÄende, snarare Àn att inbilla oss att det mesta kommer att ordna sig pÄ sikt, utan nÄgon större anstrÀngning frÄn den enskilde medborgaren.

Alla drar vi vÄrt strÄ till stacken och samhÀllsbygget, var och en utifrÄn den egna förmÄgan och vart litet bidrag rÀknas. Det Àr mÄnga som brinner för att deltaga i demonstrationer, organisera och positionera sig pÄ de sÄ kallade barrikaderna, medan andra strÀvar mer i det tysta genom samtal med vÀnner och bekanta, dÀr tips om pÄlitliga alternativa nyhetsplattformar förmedlas, eller via sociala medier dÀr vi gÄr i hÀrnad mot den destruktiva politik som förvandlat den forna vÀlfÀrdsstaten till ett alltmer instabilt och dysfunktionellt land, prÀglat av en vÄldskriminalitet som tidigare varit oss frÀmmande.

Vilka slags kompetenser vi Àn besitter bildar vi tillsammans den opposition som erinrar de avtrubbade potentaterna och deras beklagansvÀrda medlöpare att det hunsade och jantelagskuvade svenska folket nu sakteliga hÄller pÄ att vakna frÄn den lÄngvariga letargi som hÄllit det fogligt och nedsövt. Den nya medvetenheten har vi icke minst vÄra samhÀllsdugliga invandrade svenskar att tacka för, vilka tillfört nytt friskt blod i den avtynande Moder Sveas tunna Ädror.

"L état c est moi" lÀr den franske kungen Ludvig XIV ha uttalat.

Jag vÄgar dock pÄstÄ att Staten - det Àr vi!

Eder Andreas :)

 

God afton, Àrade besökare!

Klockan nÀrmar sig 23:00 denna annandag och det Àr min förhoppning att alla  funnit frid och glÀdje under julhelgen.

SjÀlv har jag privilegiet att helt styra min lediga tid utan att bindas av decembermÄnadens ofta tyngande sociala förpliktelser, dÀr umgÀnget inte alltid överensstÀmmer med ens egna önskemÄl.

TörhÀnda en och annan av er tvingats nÀrvara vid en slÀktmiddag ni helst velat undvika, men fallit till föga för hustruns eller makens erinran om att det skulle se illa ut att utebli.

Min nuvarande vÀnskapskrets Àr inte större Àn att den med lÀtthet lÄter sig hanteras, och som kamraterna kÀnner den glÀttige gamle enstöringen, tar de icke illa vid sig om han nÄgon gÄng avböjer en vÀnligt sinnad invitation.

Ungkarlslivets fördelar övertrÀffar de fÄ nackdelar som kan dyka upp och dÄ valda delar av familjen funnit det för gott att ta avstÄnd frÄn en hÀngiven motstÄndare till dagens destruktiva statskonst, dÀr den alltjÀmt jantelagskuvade svensken förvÀntas hÄlla tand för tunga och finna sig i stort sett vad fan som helst, behöver jag nÀppeligen befara nÄgra tröttsamma sittningar vid deras middagsbord eller skÄla med hycklare.

BerÀtta gÀrna hur ni sjÀlva upplever konflikten mellan ert politiska stÀllningstagande, sÄframt ni klargjort huruvida ni sÀllar er till de grÀnslösa globalisternas fÄvitska skara, eller om ni anammat de nationalistiska strömningar som ger uttryck för de europeiska folkens protester, och de kontroverser som eventuellt uppstÄr vid mötet med slÀktingar som hyser diametralt motsatta Äsikter.

Har ni bittra erfarenheter av familjer som delats i olika lÀger till följd av den orimliga samhÀllssituation den nya vÀrldsordningen pÄdyvlat Europa och som dominerar det alternativa nyhetsutbudet, Àr ni vÀlkomna att dela med er.

Den klassiska kutymen klargör det olÀmpliga i att föra politiska spörsmÄl pÄ tal vid en sammankomst och denna ledstjÀrna skall icke förkastas. Emellertid har vi nu nÄtt en punkt dÄ allt handlar om den statskonst som förs, varför det kan stÀlla sig nog sÄ komplicerat att lyckas navigera i dessa förrÀdiska farvatten utan att segla skutan i sank.

Inom denna konversationssalongs vÀnliga vÀggar stÄr det dock var och en fritt att yppa vad som tynger sinnet, utan att riskera reprimander och sanktioner - Ätminstone frÄn vÀrden sida :)

Eder Andreas.  

 

EMPATINS BETYDELSE FÖR VÅRT VÄLBEFINNANDE

I en tid dÄ alltfler upplever en stegrande frustration och vilsenhet i en förÀnderlig vÀrld dÀr marken tycks rÀmna under vÄra fötter, kan det vara en god idé att pÄminna oss om de bestÄende vÀrden livet erbjuder.

Att finnas till hands, att hjÀlpa, stötta och uppmuntra vÄra medpassagerare under vÄr levnads resa, Àr en essentiell del av vad som gör livet meningsfullt och skÀnker styrka och vÀlbefinnande för de flesta normalt fungerande varelser, vilka mÀnskliga svagheter och laster till trots, Àndock oftast styrs av viljan att handla rÀtt och vÀrna om det skyddslösa.

Denna, lÄt oss för enkelhetens skull kalla den, arvkristna kvalitet, Àr vad som skiljer oss frÄn de fanatiska vanförestÀllningar som icke sÀllan kommer till uttryck inom den vÄldsförhÀrligande religion vars primitivt sinnade och anakronistiskt vidskepliga utövare Àgnar sig Ät ett förvridet slag av rÀttfÀrdigat maktutövande som antas berÀttiga dem att utföra de mest bestialiska illgÀrningar i enlighet med vad deras trossystem dikterar.

Inom den rabiata och teokratiskt inriktade religion som ges allt större tolkningsutrymme inom media, gör vi klokt att hÄlla i minnet att de koranförslavade fanatikernas frÀmsta mÄl och mening med sin jordevandring Àr att Äsamka största möjliga skada för allt levande, medan islamismens diametrala motsats, kristendomen, manar oss att följa i FrÀlsarens spÄr och vinnlÀgga oss om att leva i enlighet med hans kÀrleksbudskap till mÀnskligheten, samt visa saktmod och barmhÀrtighet. 

Mina avslutningsord i denna natt lyder:

LÄt er inte förledas av falska förkunnare, utan lÀr frimodigt kÀnna vÄr Herre, Jesus Kristus, ty detta Àr det bÀsta och mest vÀlmenta rÄd jag kan förmedla till mina vÀnner.

BÀr sÄ i tanken att man alls icke mÄste vara stel och trÄkig för att man lÀgger sitt liv i mÀnniskosonens hÀnder. Det gÀller bara att sÄlla agnarna frÄn vetet, leva och roa sig med lite reson och inte falla för denna vÀrldens orÀkneliga och sjÀlsdödande nöjen. Enligt mitt ödmjuka förmenande kan sÄvÀl Svenska Kyrkans orÀttfÀrdiga potentater som de sjÀlvgoda frireligiösa samfundens hysteriker fara Ät fanders.

Gör vad rÀtt och riktigt Àr och mÄ vÀl, kÀra församling!

Eder Andreas ;)